Finansiell kalender

Om du har frågor relaterat till vår finansiella kalender vänligen kontakta oliver.carra@mtg.com.

25 Feb 2021
Kvartalsrapport Kv4 2020
13 Apr 2021
Årsredovisning samt CR-rapport 2020
29 Apr 2021
Kvartalsrapport Kv1 2021
18 May 2021
Årsstämma 2021
20 Jul 2021
Kvartalsrapport Kv2 2021
28 Oct 2021
Kvartalsrapport Kv3 2021